muzyka roztocza

"Rogóźnianki" z Rogóźna
Skład zespołu: Marianna Piechnik, Stanisława Bartecka, Helena Gębarys, Helena Byczek, Władysława Juzwa, Władysława Wawrzysiszyn
Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza