muzyka roztocza

Rachańska Joanna
z domu Karwańska, 11.07.1918-2001, urodziła się w polsko-ukraińskiej wsi Szlatyn, po zamążpójściu mieszkała w Łubczy.

Ukończyła 7 klas szkoły podstawowej. Śpiewanie przejęła po mamie. "Wieczorami schodziliśmy się pod dom lub na drogę i śpiewaliśmy. Głos nasz leciał daleko." Reprezentuje mieszaną polsko-ukraińską tradycję, zarówno jeśli chodzi o repertuar jak i cechy muzyczne śpiewu.

 Nagrody:

 • FKIŚL w Kazimierzu - II nagroda (1973), Złota Baszta (1982), Nagroda Specjalna (1995)
 • Nagroda im. Oskara Kolberga (1996)

Dyskografia:

 • Polskie kapele ludowe, Pronit 0023, 1980 (A ktoż moje kosy rozpleci, Oj kołysz mi się kołysz), Pronit 0022, 1980 (Posadziłam kukurydzę)
 • Pologne: Chansons et danses populaires - Poland: Folk Songs and Dances, VDE 1993 (1 pieśń)
 • Muzyka Źródeł. Lubelskie, Polskie Radio RCKL 1997 (Przyjechaliżeśmy z Bożego domu, A ktoż moji kosy rosy rozpleci, oj łado, łado)
 • Od narodzin do śmierci, Polskie Radio RCKL 2006 (Kumuniu, kumuniu co będziem robili)
 • Muzyka Źródeł. Wokół dziecka, Polskie Radio RCKL 2009 (Oj kołysz mi si kołysz kolibejko lipowa)
 • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1-5, Lublin 2011, 27 utworów na 6 płytach dołączonych do wydawnictwa
Archiwa:
 • Polskie Radio RCKL
 • Radio Lublin
 • Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Archiwum Etnolingwistyczne UMCS
 • Instytut Sztuki PAN, duży zbiór (159 pozycji, głównie pieśni, ale także rozmowy), nagrania jeszcze nie zdigitalizowane, dostępne do odsłuchania na miejscu
Bibliografia:
 • red. Jerzy Bartmiński, Czesław Hernas, Kolędowanie na Lubelszczyźnie, 1986
 • red. Jan Adamowski, W polu lipejka, Zamość 1988
 • Jan Adamowski, Wierzenia i zwyczaje polsko-ruskiego pogranicza, "Twórczość ludowa" 3/4/1992
 • Kazimierskie nuty, z repertuaru XXIX OFKIŚL w Kazimierzu
 • Jan Adamowski, Śpiewanejki moje II, Lublin 1995
 • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz.1-5, Lublin 2011 (116 pieśni, większość z zapisem nutowym)
 
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza