muzyka roztocza

Dubaj Władysława
(1919-2005)

Urodziła się w z Żabnie (gm. Turobin), gdzie – w tamtejszym majątku – mieszkała i pracowała jej rodzina. Jako dziecko zamieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Zagrodach. Ukończyła tylko jedną klasę szkoły podstawowej, ponieważ – jak większość dzieci w tamtym okresie – musiała zarobić na swoje utrzymanie pracując w większych gospodarstwach. Jedyną wówczas rozrywką młodzieży było wspólne śpiewanie. Po pracy zbierano się w umówionym miejscu i przy akompaniamencie skrzypiec śpiewano do późnych godzin wieczornych.
W 1941 r. wyszła za mąż za Karola Dubaja z Jędrzejówki i na pewien czas przeniosła się do wsi męża, gdzie aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym. Po pożarze wioski, w którym spłonął dom państwa Dubajów, małżeństwo zamieszkało w Zagrodach. Dom państwa Dubajów często rozbrzmiewał muzyką. Odbywały się tu próby zespołu „Spod leszczyny”oraz „zgrywki” orkiestry dętej, której muzykiem był pan Karol.
Władysława Dubaj posiadała w swoim repertuarze dawne pieśni obrzędowe, w tym weselne, liryczne i inne. 
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza