muzyka roztocza

Kowal Stefania
Ur. 1926 r
 
Pochodziła z Gródek, z bardzo muzycznej rodziny. Jej bracia stryjeczni, Stefan i Władysław Kwietniewscy z Gródek byli znanymi muzykantami. W orkiestrze w Zagrodach grali jej mąż Jan, syn Stanisław, a założycielem był Paweł Omiotek – brat. Śpiewała w zespole śpiewaczym „Spod leszczyny”, a repertuar zespołu bazował w dużym stopniu na przekazanych przez nią pieśniach. 
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza