muzyka roztocza

Kapela Kotów
Grupa należąca do starszej od Władysława Czajki generacji muzykantów, której seniorem był Piotr Kot, skrzypek pochodzący z Komodzianki, a współtworzyli ją jego synowie Władysław Kot (skrzypce), Tadeusz Kot (bęben) i Józef Kot (flet). Aktywność kapeli przypadła na okres przedwojenny i krótko powojenny (Władysław zmarł w czasie okupacji lub jeszcze przed wojną).

We wspomnieniach starszych mieszkańców pojawia się wątek, że członkowie tej kapeli, podobnie jak wielu innych utalentowanych muzykantów, podejrzewani byli o konszachty z siłami nieczystymi. Istnieje opowieść o guślarskim pojedynku pomiędzy skrzypkiem a wędrownymi maziarzami. O trzech braciach muzykantach-guślarzach wspominała również urodzona w Komodziance Stefania Krukowska. Fragment jej relacji z biblioteki historii mówionej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN:Byli tacy guślarze u nas, a to było ich trzech muzykantów. To byli bracia. No i oni umieli tam jakieś czary robić. Tam jakiś pan opowiadał że był na weselu a oni jako grajki grali tam (…). No i jeden podszedł do popielnika, (…) coś tam magicznego powiedział i coś tam ręcami jakiś gest wykonał, a stamtąd woda.11 http://biblioteka.teatrnn.pl/
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza