muzyka roztocza

Męski zespół śpiewaczy Branwiacy

Założony w 2013 roku. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzwoli z siedzibą w Kocudzy Drugiej.
 
 
 
fot:  http://powiatjanowski.pl
 
video  
 
 
Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza