muzyka roztocza

Kapela dęta z Woli Gródeckiej (Kapela Kimaka)
Zwana także Kapelą dętą Kimaka z Woli Gródeckiej.
Znana na przełomie lat 60. i 70. grupa, była kontynuatorką kapeli, która w okresie miedzywojennym, w różnorodnych składach, ogrywała w okolicy liczne wesela i zabawy. Jednym z bardziej zapamiętanych wystepów były imieniny dziedzica w Podlodowie w latach 30. W II połowie lat 60., kiedy kończył się już czas tradycyjnych wesel, grupę czekała jeszcze kariera "kapeli ludowej". Kilkukrotnie wystepowała na festiwalu w Kazimierzu, zapraszana była na występny m.in przez Wojciecha Siemiona do telewizyjnego studia przy Woronicza w Warszawie.
Seniorem kapeli był Jan Zwolakiewicz (wuj Jana Kimaka), muzyk z doświadczeniem i znajomoscią nut wyniesioną z carskiej orkiestry. Lider kapeli Jan Kimak (ur 1909)) był wziętym skrzypkiem grającym na weselach i potańcówkach od 15 roku życia. Flecistą był jego modszy brat Julian Kimak (ur 1911). Z Kimakiem grywał m.in klarnecista Frykowski, ojciec Bronisława Frykowskiego, późniejszego bębnisty kapeli dętej. Bronisław Frykowski (ur. 1933) rozpoczął muzykancką karierę po wyzwoleniu, jako 12-13 letni chłopak, grajac na odziedziczonym po ojcu barabanie.
Skład podany do nagrań Włodzimierza Dębskiego (1969):
Jan Kimak – skrzypce, Ignacy Zwolakiewicz – flet, Bronisław Frykowski – bęben, Łysiak – bas B, Dorota – skrzypce II, Jan Knap flet nagr. 1969-73  
Sład kapeli, który uczestniczył w OKFiŚL w Kazimierzu w 1969 r.:
Jan Dorota - skrzypce, Jan Zwolakiewicz - flet (także Jan Knap),Jan Kimak - skrzypce, Stanisław Łysiak - bas,Bronisław Frykowski - bęben
Kapela dęta z Woli Gródeckiej - Polka
Kapela Kimaka - Oberek

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza