muzyka roztocza

Zespół z Paar
Zespół śpiewaczo-obrzędowy powstały w latach 70. przy Klubie Rolnika, kontynuujący wcześniejsze tradycje grup muzyczno- teatralnych w Paarach sięgające jeszcze lat 30. związane z działalnością Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” a po wojnie kontynuowane w ramach Koła Gospodyń Wiejskich.
W późniejszym okresie zespół używał także nazwy „Paarzanie”Animatorką grupy była m.in. Karolina Łagowska, a w późniejszym okresie przez wiele lat Leokadia Caryk, prowadząca jego skrupulatną kronikę. W ostatnich latach zespół wznowił działalność w odmłodzonym składzie, wciąż jednak z udziałem przedstawicieli najstarszej generacji. Zespół występował na lokalnych dożynkach, przeglądach m.in na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie (1983) oraz przeglądzie teatrów obrzędowych w Hańsku. W latach 80. grupa zrealizowała m.in. spektakle „Znachor” (także jako „Przyjście znachora”), „Zrękowiny w dawnych Paarach” oraz „Zdzirki” („Darcie pierza”). Scenariusze tworzone były głownie przez Stanisławę Kielnik przy udziale zespołu. Wśród członków zespołu byli w tamtym okresie m.in. Anna Borowicz, Leokadia Caryk, Karolina Łagowska, Stanisław Skiba, Jan Saran, Bożena Szalus, Janina Gęborys, Janina Myszkowska, Karolina Gęborys, Stanisława Kielnik. Jako soliści śpiewacy występowali m.in. Weronika Zatorska, Maria Gęborys, Maria Bawół, Bartosz Karkosz. Kapelę tworzyli: Ludwik Myszkowski (skrzypce), Józef Buczek (bęben) Mieczysław Zatorski (akordeon).

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza