muzyka roztocza

Łukasz Stanisława
ur. 1944, śpiewaczka. 
Znana w okolicy zwłaszcza jako śpiewaczka pogrzebowa. Na tzw. folklorach czyli na scenie występuje rzadko.
 
Nagrody:
  • FKIŚL w Kazimierzu, III nagroda 1994
 Bibliografia:
  • Jan Adamowski, Śpiewanejki moje, Lublin 2003
Archiwa:
  • JOK w Janowie Lub. 
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza