muzyka roztocza

Orkiestra z Wólki
Założona w 1925, liczyła 19 członków. Po wojnie kapelmistrzem był Andrzej Jargiłło. Repertuar określano jako "ludowo-rozrywkowy". 
Skład:
Adam Biżek (Rataj),
Józef Błaszczak (Kawęczyn),
Czesław Chmiel (Wólka),
Andrzej Drzazga (Wólka),
Czesław Drzazga (Wólka),
Andrzej Jargiło (Kawęczyn),
Jan Jargiło (Rataj),
Jan Kania (Wólka),
Józef Kuźnicki (Biała),
Stanisław Kuźnicki (Kawęczyn),
Jan Ligaj (Biała),
Józef Łukasik (Rataj),
Tadeusz Łukasik (Wólka),
Jan Moskal (Biała),
Czesław Rychta (Biała),
Józef Stępień (Kawęczyn)
Antoni Stolarz (Biała)
Franciszek Stolarz (Biała)
Michał Tylus (Biała)
(wg archiwum JOK w Janowie Lub.)
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza