muzyka roztocza

Bieńkowski Andrzej
(ur. 1946)
Malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od wielu lat pasjonuje się etnografią muzyczną.
Prowadzi prywatne badania terenowe i dokumentację muzyki wiejskiej od początku lat 80. głównie na Radomszczyźnie i południowym Mazowszu, później również na Lubelszczyźnie, Ukrainie i Białorusi. W wyniku setek wypraw na wieś zgromadził imponujące archiwum zawierające tysiące nagrań audio, video oraz fotografii. Swoją pracą zainspirował wiele późniejszych przedsięwzięć dotyczących muzyki tradycyjnej. Jego praca w sposób istotny przyczyniła się do  wzrostu zainteresowania muzyką wiejską w Polsce. Autor filmów-dokumentów "Ostatni wiejscy muzykanci", "Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów", "Ukraina. W poszukiwaniu pogańskich obrzędów", "Muzykanci Gace z Radomskiego" oraz serii 27 krótkich filmów popularyzujących muzykę wiejską (wraz z Moniką Menciną). Autor książek "Ostatni wiejscy muzykanci-ludzie, obyczaje, muzyka" (2001), "Sprzedana muzyka" ( 2007), "1000 kilometrów muzyki. Warszawa-Kijów", Współautor serii płytowej pt "Muzyka Odnaleziona", ramach której ukazała się m.in pozycja "Jadąc przez Roztocze". Badania na Roztoczu prowadził w latach 90. i po 2000 roku. W tym ostatnim okresie objęły one także ukraińską część Roztocza. Wiele ciekawych roztoczańskich wątków znajduje się m.in w książce "1000 km muzyki. Warszawa - Kijów"
Laureat nagrody im. Oskara Kolberga w 1995 roku.

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza